Raport po badaniach terenu gotowy

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otrzymała raport z badań terenowych (luty- marzec 2018). Specjaliści na obszarze oddziaływania budowy linii tramwajowej na Naramowice na środowisko (wzdłuż ul. Naramowickiej – we fragmencie od skrzyżowania z ul. Czarna Rola do skrzyżowania z ul. Dworską, wraz z przyszłym „Węzłem...

Najważniejszy projekt inwestycyjny Poznania

Prezydent Poznania, podczas konferencji prasowej, przedstawił największe projekty inwestycyjne miasta na najbliższe lata. "Tramwaj na Naramowice, to najważniejsza i najbardziej oczekiwana przez mieszkańców Poznania inwestycja. Całość można nazwać ofensywą inwestycyjną. Jest to efekt wielu miesięcy prac całych zespołów. Z jednej strony to Biuro...

Rozpoczyna się wykup nieruchomości pod budowę

Trwają rozmowy przedstawicieli Miasta Poznań z właścicielami i najemcami nieruchomości oraz lokali użytkowych kolidujących z budową trasy tramwajowej na Naramowice. Udało się już osiągnąć pierwsze porozumienia. W najbliższym czasie podpisane zostaną umowy na nabycie kilku działek, między innymi od spółdzielni mieszkaniowych. Z 13 lokali w...

Wycinka drzew i krzewów

Ruszyło porządkowanie terenu w okolicy ulic Lechickiej i Naramowickiej. W czwartek (15.02.) Zakład Lasów Poznańskich rozpoczął wycinkę drzew i krzewów, do których usunięcia nie jest wymagana odpowiednia zgoda. Poznańskie Inwestycje Miejskie planują zakończenie wszystkich prac przygotowawczych (w tym rozpoczętą już inwentaryzację infrastruktury podziemnej) na przełomie...

Rozpoczęły się badania terenowe

Przez najbliższych kilka tygodni w newralgicznych obszarach inwestycji wykonywane będą specjalistyczne badania weryfikujące położenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wszelkich sieci rurowych oraz mające na celu zidentyfikowanie ukrytych pod ziemią innych obiektów (w tym np. pozostałości fundamentów, nieoznaczonych studzienek itp.). Zastosowanie zaawansowanych metod badań gruntu (w...

Wiadomości

Raport po badaniach terenu gotowy

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otrzymała raport z badań terenowych (luty- marzec 2018). Specjaliści na obszarze oddziaływania budowy linii tramwajowej na Naramowice na środowisko (wzdłuż...

Komunikaty

Przetarg na PFU dla II etapu budowy trasy tramwaju na Naramowice

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg nieograniczony na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Przetarg dotyczy II etapu tej inwestycji, czyli trasy prowadzącej...

Wideo

Tramwaj na Naramowice – wirtualny przejazd

https://youtu.be/1AwyvSqdDMs

Foto

pl_PLPolish
pl_PLPolish